Logo_Reh-Orthopedica
Zajawka Galerii Reh-OrthopedicaZajawka Galerii Reh-OrthopedicaZajawka Galerii Reh-OrthopedicaZajawka Galerii Reh-OrthopedicaZajawka Galerii Reh-OrthopedicaZajawka Galerii Reh-Orthopedica
AKTUALNO¦CI
ul. Poznańska 58 a
23 Jan 2014 | Martyna Wardak
Wraz z pocz±tkiem listopada podjęli¶my współpracę z lekarzem  Michałem Janiakiem specjalist± w ortopedii i traumatologii. Konsultacja w gabinecie: ul. Koszarowa 17, 62-300 Wrze¶nia. Możliwo¶ć rejestracji pod nr tel. 609788477.
zapraszamy!

15 Nov 2012 | Martyna Wardak

Przy wykupieniu serii zabiegów (5 terapia indywidualna, 10 masaż) otrzymaj± Państwo rabat w wysoko¶ci 15 %

08 May 2012 | Martyna Wardak

Zapraszam na pierwsze zajęcia 12.05.2012 r. godz. 12:30

Proszę o wcze¶niejsze telefoniczne potwierdzenie obecno¶ci:696418811

08 May 2012 | Martyna Wardak

Masaż odchudzaj±cy i antycellulitowy to ręczny zabieg, którego celem jest usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej

27 Apr 2012 | Martyna Wardak

1 2

Content Management Powered by CuteNews
Reklama
POLECAMY ZABIEGI

Masaż gł‚±™boki

Masaż Gł‚±™boki W masażu głębokim terapeuta koncentruje się na przywróceniu zaburzonej struktury oraz ograniczonej ruchomo¶ci mię¶ni, dzię™ki czemu uzyskuje się zmniejszenie bólu, przywrócenie lepszej postawy oraz wię™kszej pł‚ynno¶ci ruchu.

Terapia indywidualna

Terapia Indywidualna Opiera si±™ na pracy jednego terapeuty z jednym pacjentem, co umożliwia indywidualne dosto-sowanie terapii dla każdego pacjenta.

Wnikliwa diagnostyka przeprowadzona podczas bezpł‚atnej konsultacji i program usprawniania uwzględniaj±…cy potrzeby pacjenta czyni terapię celow±… i skuteczn±….

Taping medyczny

Taping Medyczny Polega na nakł‚adaniu na ciał‚o kombinacji plastrów i materiał‚ów wspomagaj±…cych, w celu unieruchomienia stawu, ograniczenia zakresu ruchu, wywarcia nacisku lub odci±…żenia. Stosowany jest w ortopedii i traumatologii, neurologii oraz medycynie sportowej.

Kinesiotaping

Kinesiotaping Jest to metoda wykorzystuj±…ca elastyczne plastry. W zależno¶ci od zastosowanej techniki umożliwia osi±…gnię™cie różnych celów terapeutycznych: normalizację napięcia mię¶niowego, likwidację zastojów i obrzęków, zmniejszenie bólu, korekcję niewł‚a¶ciwej pozycji partnerów stawowych i powięzi.

Leczenie dysfunkcji ukladu ruchowego narz±…du żucia

Leczenie Dysfunkcji Ukladu Ruchowego Narz±…du ł»ucia Je¶li cierpisz na dolegliwo¶ci bólowe w obrębie twarzy, gł‚owy i szyi, masz problemy z jedzeniem i mówieniem w zwi±…zku z ograniczonym otwieraniem ust i problemami z poł‚ykaniem, czy cierpisz na grupowe bóle zębów, ucha lub zauważył‚e¶ starcia w obrębie zębów - potrzebujesz leczenia stomatologicznego i fizjo-terapeutycznego.